PRIVACY

Privacyverklaring

Bekijk hieronder de privacyverklaring van Huis360.nl.

In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen de diensten van Huis360.nl. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

1. Jouw persoonsgevens

1.1. Reikwijdte

Tot de diensten van Huis360.nl behoren de website www.huis360.nl en haar social media kanalen (hierna gezamenlijk: diensten). Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de afspraken met je na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de door jou verleende toestemming. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming in te trekken. Huis360.nl is gevestigd te Venlo aan de Jacq Grubbenlaan 6 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 74797255.

1.2. Wijziging in de privacyverklaring

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en kunnen om deze reden regelmatig nieuwe functies toevoegen aan onze diensten. Vanwege veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie, kunnen onze beschermingsmaatregelen ook veranderen. We raden je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

2.1.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij de e-mail, andere berichten of de reden van het contact. Soms vragen wij je naar jouw naam en contactgegevens; dit maakt het voor ons mogelijk om jouw vraag of verzoek te beantwoorden.

2.1.2. Situatie: Je verkoopt je woning

Wanneer je ons inschakelt bij de verkoop van jouw woning, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;

- een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je jouw burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;

- de reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;

- de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;

- de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;

- foto’s, video’s en overige media van de woning;

- de reden van een eventuele intrekking van de opdracht;

- wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;

- overige informatie die je aan Huis360.nl verstrekt.

2.1.3. Situatie: Je bent op zoek naar een woning

Wanneer je ons inschakelt bij de verkoop van jouw woning, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;

- een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je jouw burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;

- de reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;

- de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;

- de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;

- foto’s, video’s en overige media van de woning;

- de reden van een eventuele intrekking van de opdracht;

- wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;

- overige informatie die je aan Huis360.nl verstrekt.

2.1.4. Situatie: Je hebt een woning bezichtigd

Wanneer je via ons een bezichtiging aanvraagt dan worden de volgende gegevens verwerkt:

- achternaam, voornamen, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;

- datum van bezichtiging;

- jouw oordeel over de woning;

- overige informatie die je aan Huis360.nl verstrekt.

2.1.5. Situatie: Je hebt een bod uitgebracht op een woning

Wanneer je via ons een bod op een woning uitbrengt dan worden de volgende gegevens verwerkt:

- achternaam, voornamen, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;

- overige informatie die je aan Huis360.nl verstrekt.

2.1.6. Situatie: Je koopt een woning

Wanneer je een woning via ons hebt gekocht dan worden de volgende gegevens verwerkt:

- achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;

- een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je je burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie) of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;

- gegevens over de woning die je hebt gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum;

- overige informatie die je aan Huis360.nl verstrekt.

2.2 Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

2.2.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw contactaanvraag af te handelen en om contact met je te onderhouden.

2.2.2. Situatie: Jij verkoopt jouw woning

Wij gebruiken jouw gegevens om de opdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt om jouw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van Huis360.nl. of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (jouw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt).

2.2.3. Situatie: Je bent op zoek naar een woning

Wij gebruiken jouw gegevens om de zoekopdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, zoals het toesturen van informatie over woningen die onder jouw zoekopdracht vallen.

2.2.4. Situatie: Je hebt een woning bezichtigd

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld voor het realiseren van een bezichtiging.

2.2.5. Situatie: Je hebt een bod uitgebracht op een woning

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden met betrekking tot het door jou uitgebrachte bod.

2.2.6. Situatie: Je koopt een woning

Wij gebruiken jouw gegevens ter voorbereiding van de overeenkomst en om contact met je te onderhouden bijvoorbeeld om je de koopovereenkomst toe te sturen. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

2.2.7. Situatie: Onderzoek

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor (kwaliteits)onderzoeken. Doel hiervan is onze dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Wij gebruiken waar mogelijk anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de persoon.

2.2.8. Situatie: E-mailmarketing

Uitsluitend indien je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven gebruiken wij jouw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Huis360.nl. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij ons aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woninginterieur en financiële dienstverlening. Elk marketingbericht dat je van ons ontvangt, biedt jou de mogelijkheid om je af te melden.

2.3 Persoonsgegevens minderjarige

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken als jouw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor, namens jou, toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Indien je minderjarig bent, verzoeken wij je geen gebruik te maken van onze diensten. Op het moment dat wij ermee bekend worden dat dit wel het geval is, dan zullen wij het account direct verwijderen.

2.4. Delen van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

3. Beveiliging en bewaartermijn

Wij zorgen dat jouw gegevens juist worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.

Alle gegevens die je met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

4. Cookies

De website van Huis360.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat tijdelijk of definitief wordt opgeslagen in de webbrowser op jouw apparaat (zoals een computer of een smartphone) wanneer je bepaalde webpagina’s bezoekt.

Cookies zijn niet bedoeld voor het afzonderlijk opslaan of verzamelen van informatie maar als ze door een server via een webbrowser worden gelezen, kunnen ze informatie geven om de service gebruiksvriendelijker te maken.

Wij gebruiken cookies om onze website beter te laten functioneren (weergavefuncties), om het bestelproces mogelijk te maken, om jouw surfervaring te verbeteren en om de bezoekersaantallen te analyseren met behulp van Google Analytics. Huis360.nl gebruikt de data uit cookies alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.

Onze site maakt gebruik van technologieën van externe partners om ons te helpen uw apparaat te herkennen en te begrijpen hoe u onze site(s) gebruikt, zodat we onze services kunnen verbeteren om uw interesses weer te geven en u advertenties te laten zien over de producten en/of diensten die waarschijnlijk interessanter voor u zijn. In het bijzonder verzamelt NextRoll informatie over uw activiteit op onze site(s)om ons in staat te stellen:

- Verkeer en browse-activiteit op onze site(s) te meten en te analyseren;
- Om campagnes uit te voeren;
- Advertenties voor onze producten en / of services aan u tonen op sites van derden;
- Meten en analyseer de prestaties van onze advertentiecampagnes;

We kunnen gegevens, zoals gehashte e-mail afkomstig van e-mails of andere online identificatiegegevens die op onze site(s) zijn verzameld, delen met NextRoll. Hierdoor kunnen onze partners uw advertenties herkennen en leveren op verschillende apparaten en browsers. Raadpleeg de privacyverklaring van NextRoll voor meer informatie over de technologieën die NextRoll gebruikt en hun mogelijkheden voor verschillende apparaten.

Onze partners zoals NextRoll kunnen niet-cookietechnologieën gebruiken die mogelijk niet worden beïnvloed door browserinstellingen die cookies blokkeren. Mogelijk staat uw browser u niet toe dergelijke technologieën te blokkeren. Om deze reden kunt u de volgende tools van derden gebruiken om het verzamelen en gebruiken van informatie te weigeren om u op interesses gebaseerde advertenties te kunnen aanbieden:

Het opt-outplatform van het NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/
The EDAA's opt-out platform http://www.youronlinechoices.com/
Het opt-out platform van de DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Sommige cookies zijn noodzakelijk, hierdoor werkt onze website. Deze kunnen niet uit of aan worden gezet.

5. Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking van de persoonsgegevens welke wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij. Wij zullen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen binnen vier weken laten weten of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen.

Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kun je contact met ons opnemen via privacy@huis360.nl. In geval van een verzoek tot verwijdering, zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

In aanvulling op de bovenstaande rechten heb je het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de directeur of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heb je vragen, aarzel dan niet om contact met Huis360.nl op te nemen.

Huis360.nl
Jacq Grubbenlaan 6
5915 JE Venlo

Telefoon: 085-004 3573
E-mailadres: privacy@huis360.nl

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Indien je akkoord bent gegaan dat onze website cookies plaatst, kun je dit ongedaan maken via de instellingen van jouw browser.

PRIJZEN

Je huis verkopen met Huis360.nl kan al vanaf €360 (incl. BTW)

Meer over prijzen